Zarejestruj się

line

Warunki uczestnictwa w Konferencji:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
  • elektronicznie poniżej lub
  • wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie skanem (na adres mailowy: kontakt@evereth.pl) formularza tradycyjnego dostępnego do pobrania [Pobierz formularz] lub
  • wysyłając e-mail na adres: kontakt@evereth.pl (podając imię i nazwisko uczestnika, adres korespondencyjny, adres mailowy, specjalizację, telefon).
  1. Akceptacja regulaminu Konferencji.
  2. Dokonanie wpłaty (i wysłanie potwierdzenia do Organizatorów) drogą pocztową, e-mailem lub faxem.

Wpłaty za uczestnictwo w konferencji prosimy kierować na rachunek: 72 1500 2022 1220 2003 6301 0000
Tytułem: imię i nazwisko uczestnika – konferencja FZ 2019

Prosimy o dokonywanie wpłat z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Z uwagi na względy organizacyjne nie przyjmujemy płatności w ratach.

Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji.

Potwierdzenie

Po zaksięgowaniu wpłaty, na adres e-mail podany przy rejestracji, wysyłamy fakturę, która jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w Konferencji. Prosimy o dochowywanie terminów rejestracji i wpłat.

Korekty (noty korygujące)

W przypadku zauważenia błędów na fakturze prosimy o niezwłoczny kontakt. Zmiany dotyczące pozycji odbiorca/płatnik faktury prosimy korygować notami wystawionymi przez odbiorcę/płatnika.

Prosimy o staranny wybór opcji formularza

1. Formularz Rejestruję się indywidualnie. Jestem płatnikiem i odbiorcą faktury przeznaczony jest dla osób, które rejestrują się indywidualnie. Wyszczególnionym na fakturze odbiorcą i płatnikiem będzie podane w formularzu imię i nazwisko lub nazwa indywidualnej praktyki lub firmy, pod którą prowadzicie Państwo działalność gospodarczą, wraz z danymi adresowymi.

2. Formularz Rejestruję uczestnika. Płatnikiem i odbiorcą faktury jest firma lub instytucja – przeznaczony jest dla osób delegowanych (lub delegujących) do udziału w Konferencji przez instytucje lub firmy. Wyszczególnionym na fakturze odbiorcą i płatnikiem będzie nazwa instytucji lub firmy wraz z danymi adresowymi.